Pyhäkoulua 150 vuotta

Pyhäkoulutoiminta Suodenniemellä täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Alkusysäyksensä se sai tammikuussa 1861 Suodenniemen kirkossa pidetystä kirkonkokouksesta. Kokouksen pötäkirjaan on pyhäkoulun perustamisesta kirjoitettu näin:
 

"Protokolla, kirjoitettu julkisessa kirkonkokouksessa Suodenniemen kappelin kirkossa 20nä p. Tammikuuta vuonna 1861

[...]

§ 2

Kysymys tehtiin Pyhäkoulujen toimeensaattamisesta kyläkuntiin, jossa kaikki ne lapset ja nuorukaiset, jotka ovat selvään sisälukuun harjaantuneet, pyhäehtopuolina soveliaalla vuoden ajaalla, opetettaisiin lukemaan Pyhää Raamattua ja Raamatun Historiaa, jota vastedes Rippikouluunkin tarvitaan; ja ilmoitettiin Korkea-arvoisella Arkkipiispalla ja koko Suomen pappiskunnalla se toivo olevan, että, Kristin opin jo seitsemänsadan vuotisen valaisemisen perästä maallamme, ei enää yhtäkään niin raakaa seurakunda mahda olla, ettei joka kylästä joku Kristitty ihminen löytyisi, joka olisi Jumalan Sanaan niin harjaantunut ja Sanasta niin vaikutettu, että Kristillisestä rakkaudesta, vallan sen hyvän asian tähden, mielellänsä ottais, joutohetkinä, sen opettamisen vaiva päällensä - ilman maksutta, itsellensä kehoitukseksi pyhyyteen, niinkuin muillekin. Pahat pakenevat majoistamme, missä Kristilliset kokoukset pidetään ja Herran Sanaa seurataan.

Pyhäkoulun opettajaksi lupasi talolliset David Kepuli Pajuniemen, ja Wilhelm Heikkilä Koivuniemen ja Pohjakylän lukulohvoista, torpparit Matts Levola Mustapään kulmalla ja David Seppä Sävin lukulohvosta.

[...]

Kirkonkokouksen puolesta:

C.G. Mellberg

David Kepuli                   Isak Koppelo               Michel Mikkola"

 

Täyttä varmuutta ei ole siitä, onko pyhäkoulutoiminta jatkunut keskeytyksettä nykypäiviin saakka. Ainakaan vuoden 1937 piispantarkastuskertomus ei mainitse keskeytyksiä kertoessaan, että pyhäkoulutoiminta pitäjässä oli vanhaa ja sitä oli harrastettu vuodesta 1861 lähtien. Pyhäkoulujen määrä oli vuoteen 1937 mennessä kasvanut neljääntoista ja opettajien määrä 31:een. Samaan aikaan lasten lukumäärä oli kuitenkin laskenut. Vuonna 1934 heitä oli ollut 317, mutta vuonna 1936 enää 252 lasta ja nuorta. Laskun syyksi epäiltiin paitsi joidenkin vanhempien kylmäkiskoisuutta pyhäkouluja kohtaan myös oppivelvollisuutta: kansakoulua käyvien lasten kotona ei enää katsottu tarpeelliseksi heidän osallistumistaan pyhäkouluun.

Pyhäkoulutoiminta Suodenniemellä jatkuu edelleen, vaikka ryhmäkoko on entisestään supistunut. Onnittelut juhlavuoden johdosta ja menestystä tuleville vuosille!

 

Lähteet

Suodenniemen seurakunnan arkisto:

Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat 1861
Piispantarkastuksen pöytäkirja 1937