Tietoa seurasta

Suodenniemi-Seura on sitoutumaton yhdistys, jonka tehtävänä on entisen Suodenniemen kunnan alueen etujen ajaminen sen ollessa osa Sastamalan kaupunkia. Seura toimii alueen elinvoimaisuuden ja vireyden kehittämiseksi, minkä lisäksi se suorittaa myös perinteen keräämiseen liittyviä tehtäviä. Yksityiskohtaisemmin seuran tehtävistä on kerrottu seuran säännöissä.

Suodenniemi-Seura toivottaa jäsenikseen tervetulleiksi niin kaikki entisen Suodenniemen kunnan alueella vakituisesti tai kausiluontoisesti asuvat kuin myös muut Suodenniemen ystävät. Seura ei pyri kilpailemaan muiden alueella toimivien yhdistysten kanssa, vaan pyrkii niiden kanssa hyödylliseen yhteistyöhön.