Historiikki

Suodenniemen yhdistyttyä Vammalan kaupungin kanssa vuoden 2007 alussa entisen Suodenniemen kunnan alueella alkoi toimia Suodenniemi-toimikunta, jonka tehtävänä oli kauttaan ohjata yhdistymisavustuksena saatuja varoja entisen Suodenniemen kunnan alueella toteutettaviin hankkeisiin. Koska toimikunnan toiminta-aika oli rajattu muutamaan vuoteen, oli Suodenniemen alueella kuitenkin syntynyt tarvetta sellaisen suodenniemeläisten edunvalvontaa suorittavan yhdistyksen perustamiseen, joka jatkaisi toimintaansa toimikunnan työn päättymisen jälkeenkin.

Syksyllä 2008 oli aikeena perustaa Suodenniemen Perinneyhdistys, jonka työksi oli aiottu kunnan perinteen tallentaminen ja Suodenniemen veteraanimatrikkelin jatkona olevan työnimellä Kotiseutukirja 2 tunnetun kirjan aineiston kokoaminen. Perustavaan kokoukseen ei kuitenkaan vielä tuolloin saatu riittävästi innokkaita mukaan, minkä vuoksi järjestettiin uusi perustamiskokous keväällä 2009.

Entisen kunnantalon kokoushuoneessa pidetyssä kokouksessa tehtiin keskustelun jälkeen päätös, että Suodenniemen Perinneyhdistyksen sijaan perustetaankin Suodenniemi-Seura, joka alueen perinteen tallentamisen lisäksi suorittaa laajempaakin suodenniemeläisiä palvelevaa työtä esimerkiksi ajamalla alueen etuja vuoden 2009 alussa syntyneessä Sastamalan kaupungissa. Tuolloin sovittiin myös, ettei Suodenniemi-Seura pyri kilpailemaan Suodenniemi-toimikunnan tai muiden alueella toimivien yhdistysten kanssa vaan sen tehtävänä on koota suodenniemeläisiä ja muita entisen Suodenniemen kunnan alueen kehittämisestä kiinnostuneita yhteen. Samalla seura suorittaisi myös perinteen keräämistyötä ja Kotiseutukirja 2 -kirjan aineiston kokoamista, kuten alkuperäisen perustamissuunnitelman mukaan oli ajateltu.

Suodenniemi-Seuran perustamisasiakirja allekirjoitettiin Kerolan palvelukeskuksen kokoushuoneessa maaliskuun 19. päivänä 2009. Samassa kokouksessa seura sai sääntönsä ja ensimmäisen toimintasuunnitelmansa, jonka pohjalta se on Suodenniemen hyväksi sen jälkeen ponnistanut.

Suodenniemi-Seura ry merkittiin yhdistysrekisteriin 18. syyskuuta 2009 numerolla 201.773. Suomen Kotiseutuliiton jäseneksi seura liittyi keväällä 2010.

Kotiseutumuseon yhteislaulutilaisuus kerää vuosittain mukavasti osanottajia. Kuva vuoden 2010 tapahtumasta.

Suodenniemi-Seura vuonna 2009

Suodenniemi-Seura ry. perustettiin 19.3.2009. Perustamiskokouksessa hyväksytyissä säännöissä todetaan yhdistyksen tarkoituksena olevan muun muassa kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, kotiseututietouden lisääminen ja kotiseudun perinteen tallentaminen. Kokouksessa oli läsnä 21 henkilöä.

Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Ossi Vuorenmaa, varapuheenjohtajaksi Marja Haliseva sekä jäseniksi Harri Hakala, Saija Holma, Auli Horelli, Arto Myrskyranta, Leena Pullinen, Jaakko Tuori ja Erkki Vuorinen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Seuran sihteerinä toimi Saija Holma ja rahastonhoitajana Jaakko Tuori.

Ensimmäisenä toimintavuonna järjestettiin useita tapahtumia joista eniten yleisöä keräsi heinäkuinen lauluilta museon mäellä. Syksyllä tehtiin teatteriretki Poriin. Kesän aikan järjestettiin kolme luontopolkuretkeä kotiseudun maisemissa ja etsittiin eri puolille Suodenniemeä kätkettyjä kuvarasteja polkupyöräsuunnistuksen merkeissä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 300 henkilöä.

Seuraan perustettiin syksyllä julkaisutoimikunta kotiseutukirjan kustantamista varten. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Sakari Jankkari.

Suodenniemi-Seuran kotisivut avattiin syyskuussa. Ne laati Tomi Ahoranta.

Seuran ensimmäinen  toimintavuosi osoitti, että seuran sääntöjen mukaiselle toiminnalle on tarvetta.

Kesällä 2011 käytiin tutustumassa Viron kartanoihin.

Suodenniemi-Seura  vuonna 2010

Seuran toisena toimintavuonna päästiin toiminta aloittamaan heti vuoden alusta. Edellisenä vuonna valittu hallitus jatkoi sillä muutoksella, että Arto Myrskyrannan tilalle tuli Jukka Isosävi. Hallitus kokoontui 8 kertaa.

Seura järjesti kaikkiaan 10 eri tapahtumaa. Merkittävin oli ehdottomasti kolmipäiväinen matka Raatteentielle, Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Matkaan osallistui 49 henkilöä. Kulttuuripitoisia tapahtumia olivat muun muassa elokuva Havukka-ahon ajattelija, matka Porin seudulle, teatterimatkat Poriin ja Vammalaan sekä konserttimatka Poriin. Myös Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelua käytiin katsomassa. Osa matkoista ja tapahtumista toteutettiin  yhteistyössä toisten suodenniemiläisten yhdistysten kanssa.

Edellisen vuoden tapaan järjestettiin museolla heinäkuussa laulu- ja tutustumisilta. Oman pitäjän miesten muodostama lauluyhtye Souvarit laulatti ja Pirkanmaan maakuntapelimannit esiintyivät. Myös polkupyöräsuunnistusta jatkettiin ja tehtiin kaksi onnistunut luontopolkuretkeä.

Suodenniemi-Seura huolehti Suodenniemen kotiseutumuseon avoinna pitämisestä kesä- ja heinäkuun ajan. Museoon tutustui 370 kävijää.

Aloitettiin myös tutustuminen omaan pitäjään ja järjestettiin kyläkierros Suodenniemen pohjoisiin kyliin. Kaikki eivät mahtuneet mukaan ensimmäisellä kerralla ja siksi järjestettiin toinenkin matka. Yhteensä osanottajia oli 129.

Yhteensä seuran yksinään ja yhteistyökumppanien kanssa järjestämiin tilaisuuksiin osallistui vuoden aikana noin 600 henkilöä. Seuran kotisivuilla käyntejä oli yhteensä 1711 kappaletta, 16 eri maasta. Suodenniemi-Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 296.

Vuosi 2011 huipentui uuden kotiseutukirjan julkistamiseen. Sakari Jankkarilla (vas.), Auli Horellilla ja Harri Hakalalla oli oma osansa niin kirjassa kuin julkistustilaisuudessakin.

Suodenniemi-Seura 2011

Seuran puheenjohtajana toimi Ossi Vuorenmaa 21.12 asti ja sen jälkeen hallitus jatkoi toimintaansa varapuheenjohtaja Marja Halisevan johdolla. Hallitus kokoontui kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Julkaisutoimikunnan puheenjohtajana jatkoi Sakari Jankkari. Seuraan perustettiin kulttuuritoimikunta jonka puheenjohtajana toimi Harri Hakala.

Edellisten vuosien tapaan seura järjesti teatteri- ja elokuvamatkoja Poriin ja Vammalaan. Kotiseuturetkellä oli vuorossa tutustuminen Suodenniemen eteläisiin osiin. Perinteeksi muodostuvaan  laulu- ja tutustumistilaisuuteen museolla osallistui noin 100 henkilöä. Patikkaretkiä tehtiin kaksi ja jatkettiin polkupyöräsuunnistusta. Uutuutena oli polkupyörävaellus Kourajärven ympäri. Viron kartanoihin tehtiin kolmen päivän tutustumismatka. Suodenniemen ala-asteen ympäristökasvatustoimintaa tuettiin stipendillä sekä osallistumalla ympäristönsiivouspäivään.

Vuoden kohokohdaksi muodostui Suodenniemi-kirjan julkistaminen 3.12. Tilaisuus järjestettiin Urheilutalolla joka täyttyi suodenniemiläisistä. Kirja oli jatkoa Veteraanikirjalla aloitetulle kotiseutuaiheelle ja se käsittelee tapahtumia sekä elämää Suodenniemellä vuoteen 1939 asti.

Suodenniemi-Seura sai oikeuden käyttää tunnuksenaan lopetetun Suodenniemen kunnan vaakunaa. Seura teetti vaakunakuviosta isännän viirin joka myytiin melkein heti loppuun.Seura on vastannut  edelleen kesäaikana Suodenniemen museon aukipitämisestä.

Seuran kotisivuilla on Suomen lisäksi ollut vierailijoita 18 maasta. Kaikkiaan käyntejä oli  5088 kappaletta.

Suodenniemi-Seuran jäsenmäärä oli vuoden päättyessä 322 henkilöä. Eri tilaisuuksiin osallistui noin 500 henkilöä.

Suodenniemi-Seuran kolmannen toimintavuoden päättymistä sävytti seuran perustamisessa ja toiminnassa voimakkaimpana vaikuttaneen henkilön, Ossi Vuorenmaan menehtyminen vaikean sairauden murtamana. Vuorenmaa toimi hyvin aktiivisena puheenjohtajana, jonka kokemuksen ja tarmokkuuden avulla seuran toiminta pääsi nopeasti hyvään vauhtiin.